Sprawdź status przesyłki

Formularz Kontaktowy

Miesięczne potrzeby - przesyłki krajowe

Przewidywana ilość przesyłek kurierskich

Nota prawna

SOLID Spółka Akcyjna, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 502.000,00 zł
Numer KRS 0000283014
NIP 521-344-40-19

Nasi klienci

WebTrucker
Mail
Facebook