Sprawdź status przesyłki

Informacja o realizowanej strategii podatkowej


Informacja o realizowanej strategi podatkowej Solid S.A. za rok podatkowy 1.01.2020 - 31.12.2020 publikowana na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2020 poz. 1406, z późn. zm.)


Nasi klienci

WebTrucker
Mail
Facebook