Sprawdź status przesyłki

Ceny usług kurierskich

Usługi podstawowe lokalne Przesyłka kopertowa * Przesyłka paczkowa **
Koperta do 1 kg Paczka do 5 kg Paczka do 10 kg Paczka do 20 kg Paczka do 31,5 kg
Express** miejska 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 24,00 zł 30,00 zł
podmiejska 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 40,00 zł
Standard miejska 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 24,00 zł
podmiejska 24,00 zł 24,00 zł 25,00 zł 30,00 zł 35,00 zł
Next Day miejska 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 15,00 zł 16,00 zł
Za każdy dodatkowy kilogram powyżej 31,5 kg doliczane jest 1,60 zł netto, do wyceny wagi paczki zawsze brana jest wyższa waga rzeczywista lub gabarytowa


*Przesyłka - całkowita ilość kopert/paczek wysyłanych w tym samym czasie z jednego miejsca, pod jeden adres na tymsamym liście przewozowym. Cena dotyczy każdej koperty/paczki w przesyłce.
** Usługa dla paczek o maksymalnych wymiarach 50*50*50 cm

Parametry paczki standardowej
- waga rzeczywista Do 31,5 kg
- długość Do 140 cm
- szerokość Do 60 cm
- wysokość Do 60 cm
- długość + szerokość + wysokość  < 220 cm
Przesyłki niestandardowe *
Dopłata za paczkę niestandardową ze względu na kształt o wadze rzeczywistej do 31,5 kg. Cena usługi + 20,00 zł
Dopłata za paletę niestandardową ze względu na kształt o wadze rzeczywistej lub gabarytowej od 31,5 kg. Cena usługi + 50,00 zł
* Paczka/paleta niestandardowa to również elementy w opakowaniu o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach, lepkiej powierzchni     lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu     lub o niestabilnym kształcie, oznakowane naklejkami: „góra”, „nst”.

Tabela opłat - ceny podstawowe za każdą paczkę/paletę.
Palety są realizowane w usłudze lokalnej, miejskiej - next day.
Odbiory przesyłek poniedziałek - piątek w dni robocze do godziny 17.00, doręczenia do godziny 17.00 następnego dnia roboczego.
Zlecenia należy składać do godziny 13.00, w przeciwnym razie odbiór przesyłek nie jest gwarantowany w danym dniu.
                                                                                                                                                       

Paczka/paleta do 100 kg 120,00 zł
Paczka/paleta do 200 kg 140,00 zł
Paczka/paleta do 300 kg 160,00 zł
Paczka/paleta do 400 kg 200,00 zł
Paczka/paleta do 800 kg 250,00 zł
pół-paleta do 200 kg 89,00 zł
Parametry palety standardowej
- waga Do 800 kg
- długość Do 120 cm
- szerokość Do 80 cm
- wysokość Do 180 cm
- długość + szerokość + wysokość ≤ 380 cm
Parametry palety niestandardowej
podstawa 120x100 cena standardowa za paletę + 100 zł
podstawa 120x120 cena standardowa za paletę + 100 zł

Paleta niestrandardowa może osiągac wysokosć do 200 cm; suma wszystkich boków nie może przekroczyć 440 cm


Deklaracja wartości przesyłki na liście przewozowym: w przypadku zadeklarowania wartości przesyłki (ubezpieczenia) obowiązkowe jest             opisanie zawartości przesyłki na liście przewozowym.
Do 500 zł Cena usługi + 0,50 zł
Od 501 zł do 5000 zł Cena usługi + 1,00 zł
Od 5001 zł do 20000 zł Cena usługi + 2,00 zł
Od 20001 zł do 50000 zł Cena usługi + 5,00 zł
Od 50001 zł do 100000 zł Cena usługi + 0,2 % deklarowanej wartości ubezpieczenia
Zastrzeżenie godziny doręczenia przesyłki* - dostawa o godzinie: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Cena usługi + 20,00 zł
ROD Standard - zwrot podpisanych dokumentów. Zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki w terminie do 5 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. Cena usługi + 8,00 zł
COD Standard – pobranie należności – maksymalna kwota pobrania do 6 500 zł na jednym liście przewozowym. Wpłata na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 10 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. Cena usługi + 6,00 zł ( za każdy rozpoczęty 1000 pln )
COD Express – pobranie należności – maksymalna kwota pobrania do 6 500 zł na jednym liście przwozowym. Wpłata na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 3 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. Cena usługi + 10,00 zł  ( za każdy rozpoczęty 1000 pln )

Odbiór przesyłki w strefie B. Cena usługi + 5,00 zł
Doręczenie przesyłki w strefie B. Cena usługi + 5,00 zł
Odbiór/doręczenie przesyłki w dniu roboczym w godz 18:00 - 22:00*. Cena usługi + 10,00 zł
Doręczenie przesyłki w soboty strefa B (po uzgodnieniu z oddzialem) Cena usługi + 100 zł
Doręczenie przesyłki w soboty strefa A(po uzgodnieniu z oddzialem) Cena usługi + 100 %
Odbiór/doręczenie od/do osoby fizycznej z/na adresy domowe. Cena usługi + 2,00 zł
Doręczenie do rąk własnych do osoby wskazanej na liście przewozowym. Cena usługi + 5,00 zł
Odbiór/doręczenie z/do sieci handlowych (marketów) z rampą (gdy brak awizacji). Cena usługi + 10,00 zł
Trzecia i kolejna próba doręczenia przesyłki*. Cena usługi + 100% ceny usługi ( za każdą kolejną próbę )

Wprowadzenie zlecenia do systemu webtrucker w przypadku nadawania przesyłek na podstawie     papierowych listów przewozowych lub zleceń zgłoszonych telefonicznie, faxem, mailowo. Cena usługi + 2,00 zł     ( za każde zlecenie )
Wypełnienie listu przewozowego przez kuriera przy odbiorze przesyłki. Cena usługi + 1 zł     (za każdy list przewozowy)
Zmiana adresu doręczenia przesyłki. Cena usługi + 100% ceny usługi
PDI - powiadomienie telefonicznie odbiorcy przed doręczeniem przesyłki. Cena usługi + 1,50 zł ( za każdy list przewozowy )
Serwis SMS Cena usługi + 1,50 zł ( za każdy list przewozowy )
MIN - powiadomienie e-mail nadawcy o doręczeniu przesyłki Cena usługi + 0,50 zł ( za każdy list przewozowy )
Serwis e-mail Cena usługi + 1,00 zł ( za każdy list przewozowy )
Kopia listu przewozowego przesłana faksem/e-mail*. Cena usługi + 10,00 zł ( za każdy list przewozowy )
Kserokopia listu przewozowego doręczona przez kuriera*. Cena usługi + 20,00 zł ( za każdy list przewozowy )
Zwrot przesyłki do nadawcy. cena podstawowa + 100%
Zwrot palety EURO do nadawcy. Cena usługi + 15,00 zł ( za każdą paletę )
Pusty podjazd: po paczkę. 5,00 zł ( za każde zlecenie)
Pusty podjazd: po paletę. 10,00 zł ( za każde zlecenie)
Oczekiwanie kuriera przy nadaniu/doręczeniu przesyłki po upływie pierwszych 15 minut. Cena usługi + 10,00 zł ( za każdy rozpoczęte 10 min )
Transport drogowy Indywidualna wycena

Ekspres drogowy* - Doręczenie przesyłki niezwłocznie po jej odebraniu. Czas wykonania usługi uzależniony jest od odległości drogowej między nadawcą a odbiorcą. Opłata naliczana jest za każdy kilometr w obie strony.
Do 10 kg** 1,50 zł/km
Powyżej 10 kg** 2,00 zł/km + 1 zł/kg
Kurier dedykowany (dotyczy samochodów o ładowności do 500 kg). 15,00 zł/h + 1,50 zł/ km
Przesyłka konduktorska (nadanie/odbiór paczki, max wymiary 50*50*50 cm), waga rzeczywista do 10 kg. 20,00 zł + koszt nadania wg     obowiązującej taryfy PKP lub PKS
Weryfikacja wagi i wymiarów- przeważenie paczki/palety. Cena usługi + 5,00 zł (za każdą paczkę/paletę)
Przepakowanie paczki/palety - w przypadku nieprawidłowego zapakowania przez Klienta. Cena usługi + 20,00 zł (za każdą paczkę/paletę)
Konfekcjonowanie towaru* Indywidualna wycena
Użyczenie części magazynu* Indywidualna wycena
STANDARD
Przesyłka kopertowa* Koperta do 1 kg Przesyłka paczkowa * Paczka do 1 kg Paczka do 5 kg Paczka do 10 kg Paczka do 20 kg Paczka do 30 kg Paczka do 40 kg Paczka do 50 kg Dłużyca do 30 kg Dłużyca do 50 kg
 Cena 17,00 zł
Cena
17,00 zł
19,00 zł 22,00 zł 27,00 zł 35,00 zł 49,00 zł 69,00 zł 100,00 zł 150,00 zł
 * Przesyłka - całkowita ilość kopert/paczek wysyłanych w tym samym czasie z jednego miejsca, pod jeden adres na tym samym liście przewozowym. Cena dotyczy każdej koperty/paczki w przesyłce.

Express do 12:00

Przesyłka kopertowa* Koperta do 1 kg Przesyłka paczkowa * Paczka do 1 kg Paczka do 5 kg Paczka do 10 kg Paczka do 20 kg Paczka do 30 kg Paczka do 40 kg Paczka do 50 kg Dłużyca do 30 kg Dłużyca do 50 kg
 Cena 37,50 zł Cena 47,00 zł 47,00 zł 48,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 90,00 zł 100,00 zł 130,00 zł 180,00 zł
 * Przesyłka - całkowita ilość kopert/paczek wysyłanych w tym samym czasie z jednego miejsca, pod jeden adres na tym samym liście przewozowym. Cena dotyczy każdej koperty/paczki w przesyłce.

Express do 9:00

Przesyłka kopertowa* Koperta do 1 kg Przesyłka paczkowa * Paczka do 1 kg Paczka do 5 kg Paczka do 10 kg Paczka do 20 kg Paczka do 30 kg Paczka do 40 kg Paczka do 50 kg Dłużyca do 30 kg Dłużyca do 50 kg
 Cena 51,00 zł Cena 67,00 zł 67,00 zł 68,00 zł 68,00 zł 70,00 zł 120,00 zł 130,00 zł 150,00 zł 200,00 zł
 * Przesyłka - całkowita ilość kopert/paczek wysyłanych w tym samym czasie z jednego miejsca, pod jeden adres na tym samym liście przewozowym. Cena dotyczy każdej koperty/paczki w przesyłce.


Parametry paczki standardowej
- waga rzeczywista Do 30 kg
- długość Do 120 cm
- szerokość Do 60 cm
- wysokość Do 60 cm
- długość + szerokość + wysokość < 220 cm
Parametry paczki niestandardowej*
- waga rzeczywista Do 30 kg
- długość Do 200 cm
- długość + szerokość + wysokość  < 300 cm
Dopłata za paczkę niestandardową o wadze rzeczywistej do 30 kg 
oraz wadze gabarytowej do 60 kg
Cena usługi + 20,00 zł
Dopłata za paczkę niestandardową o wadze rzeczywistej do 30 kg
oraz wadze gabarytowej powyżej 60 kg
Cena usługi + 30,00 zł
Dopłata za paczkę/paletę niestandardową o wadze rzeczywistej lub gabarytowej od 30 kg Cena usługi + 50,00 zł
* Paczka niestandardowa to również elementy w opakowaniu o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach, lepkiej powierzchni lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie, oznakowane naklejkami: „góra”, „nst”.

** Paczka gabarytowa –  Wagę gabarytową stosujemy zawsze do wyceny paczki w przypadku, gdy waga gabarytowa jest większa niż waga rzeczywista paczki. Do wyceny przyjmowana jest wyższa waga gabarytowa lub rzeczywista. Waga gabarytowa obliczana jest według wzoru: dł. X szer. X wys./6000


Paczka/paleta do 100 kg 120,00 zł
Paczka/paleta do 200 kg
140,00 zł
Paczka/paleta do 300 kg 160,00 zł
Paczka/paleta do 400 kg 200,00 zł
Paczka/paleta do 500 kg
200,00 zł
Paczka/paleta do 800 kg 250,00 zł
pół-paleta do 300 kg 89,00 z
Parametry palety standardowej
- waga Do 800 kg
- długość Do 120 cm
- szerokość Do 80 cm
- wysokość Do 180 cm
- długość + szerokość + wysokość ≤ 380 cm
Parametry palety niestandardowej
podstawa 120x100 cena standardowa za paletę + 100 zł
podstawa 120x120 cena standardowa za paletę + 100 zł
Parametry paczki dłużycowej *
- waga rzeczywista Do 50 kg
- długość 200 cm < długość ≤ 300 cm
- szerokość oraz wysokość ≤ 80 cm
- długość + szerokość + wysokość < 380 cm
Dopłata za paczkę dłużycową o wadze rzeczywistej
Do 30 kg Cena usługi + 100,00 zł
Od 30 kg do 50 kg Cena usługi + 150,00 zł

Deklaracja wartości przesyłki na liście przewozowym: w przypadku zadeklarowania wartości przesyłki (ubezpieczenia) obowiązkowe jest             opisanie zawartości przesyłki na liście przewozowym.
Do 500 zł Cena usługi + 0,50 zł
Od 501 zł do 5000 zł Cena usługi + 1,00 zł
Od 5001 zł do 10000 zł Cena usługi + 2,00 zł
Od 10001 zł do 20000 zł Cena usługi + 3,00 zł
Od 20001 zł do 50000 zł Cena usługi + 5,00 zł
Od 50001 zł do 100000 zł Cena usługi + 0,4 % deklarowanej wartości ubezpieczenia
Zastrzeżenie godziny doręczenia przesyłki* - dostawa o godzinie: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Cena usługi + 20,00 zł
ROD Standard - zwrot podpisanych dokumentów. Zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki w terminie do 5 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. Cena usługi + 8,00 zł
COD Standard – pobranie należności – maksymalna kwota pobrania do 6 500 zł na jednym liście przewozowym. Wpłata na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 10 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. Cena usługi + 6,00 zł 
(za każdy rozpoczęty 1000 pln)
COD Express – pobranie należności – maksymalna kwota pobrania do 6 500 zł na jednym liście przewozowym. Wpłata na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 3 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. Cena usługi + 10,00 zł 
(za każdy rozpoczęty 1000 pln)
Odbiór przesyłki w strefie B. Cena usługi + 5,00 zł
Doręczenie przesyłki w strefie B. Cena usługi + 5,00 zł
Odbiór/doręczenie przesyłki w dniu roboczym w godz 18:00 - 22:00*. Cena usługi + 10,00 zł
Doręczenie przesyłki w soboty strefa B (po uzgodnieniu z oddziałem) Cena usługi + 100 zł
Doręczenie przesyłki w soboty strefa A(po uzgodnieniu z oddziałem) Cena usługi + 100 %
Odbiór/doręczenie od/do osoby fizycznej z/na adresy domowe. Cena usługi + 2,00 zł
Doręczenie do rąk własnych do osoby wskazanej na liście przewozowym. Cena usługi + 10,00 zł
Odbiór/doręczenie z/do sieci handlowych (marketów) z rampą (gdy brak awizacji). Cena usługi + 10,00 zł
Trzecia i kolejna próba doręczenia przesyłki. Cena usługi + 100% ceny usługi 
(za każdą kolejną próbę)
Druga i kolejna próba doręczenia przesyłki. Cena usługi + 35% ceny usługi 
(za każdą kolejną próbę)
Wprowadzenie zlecenia do systemu webtrucker w przypadku nadawania przesyłek na podstawie     papierowych listów przewozowych lub zleceń zgłoszonych telefonicznie, faxem, mailowo. Cena usługi + 2,00 zł     (za każde zlecenie)
Wypełnienie listu przewozowego przez kuriera przy odbiorze przesyłki. Cena usługi + 10 zł     (za każdy list przewozowy)
Zmiana adresu doręczenia przesyłki. Cena usługi + 100% ceny usługi
PDI - powiadomienie telefonicznie odbiorcy przed doręczeniem przesyłki. Cena usługi + 1,50 zł 
(za każdy list przewozowy)
Serwis SMS Cena usługi + 1,50 zł 
(za każdy list przewozowy)
MIN - powiadomienie e-mail nadawcy o doręczeniu przesyłki Cena usługi + 0,50 zł 
(za każdy list przewozowy)
MIO - powiadomienie e-mail odbiorcy Cena usługi + 0,50 zł 
(za każdy list przewozowy)
Serwis e-mail Cena usługi + 1,00 zł 
(za każdy list przewozowy)
List ręczny Cena usługi + 12 zł
Kopia listu przewozowego przesłana faksem/e-mail*. Cena usługi + 10,00 zł 
(za każdy list przewozowy)
Kserokopia listu przewozowego doręczona przez kuriera*. Cena usługi + 20,00 zł 
(za każdy list przewozowy)
Zwrot przesyłki do nadawcy. cena podstawowa + 100%
Zwrot palety EURO do nadawcy. Cena usługi + 15,00 zł 
(za każdą paletę)
Pusty podjazd: po paczkę. 10,00 zł (za każde zlecenie)
Pusty podjazd: po paletę.

35% ceny usługi     
(za każde zlecenie)

Oczekiwanie kuriera przy nadaniu/doręczeniu przesyłki po upływie pierwszych 15 minut. Cena usługi + 10,00 zł (za każde rozpoczęte 10 min)
Transport drogowy Indywidualna wycena
Podjazd przy nadaniu do 1 paczki (dotyczy InPost) Cena usługi + 3,60 zł
Podjazd przy nadaniu do 2 paczek (dotyczy InPost) Cena usługi + 1,80 zł
Podjazd przy nadaniu do 3 paczek (dotyczy InPost) Cena usługi + 1,20 zł
Podjazd przy nadaniu do 4 paczek (dotyczy InPost) Cena usługi + 0,90 zł
Ekspres drogowy* - Doręczenie przesyłki niezwłocznie po jej odebraniu. Czas wykonania usługi uzależniony jest od odległości drogowej między nadawcą a odbiorcą. Opłata naliczana jest za każdy kilometr w obie strony.
Do 10 kg** 1,50 zł/km
Powyżej 10 kg** 2,00 zł/km + 1 zł/kg
Kurier dedykowany (dotyczy samochodów o ładowności do 500 kg). 15,00 zł/h + 1,50 zł/ km
Przesyłka konduktorska (nadanie/odbiór paczki, max wymiary 50*50*50 cm), waga rzeczywista do 10 kg. 20,00 zł + koszt nadania wg     obowiązującej taryfy PKP lub PKS
Weryfikacja wagi i wymiarów- przeważenie paczki/palety. Cena usługi + 10,00 zł ( za każdą paczkę/paletę )
Przepakowanie paczki/palety - w przypadku nieprawidłowego zapakowania przez Klienta. Cena usługi + 20,00 zł ( za każdą paczkę/paletę )
Konfekcjonowanie towaru* Indywidualna wycena
Użyczenie części magazynu* Indywidualna wycena
Przekazanie do przewozu przesyłki z zawartością niezgodną z deklaracją w zleceniu 300% opłaty podstawowej
Brak lub błędny telefon do odbiorcy (dotyczy DPD) Cena usługi + 1,20 zł
Błędne dane adresowe odbiorcy (dotyczy DPD) Cena usługi + 1,20 zł


Pobierz w PDF
Cennik obowiązujący od 01.06.2019
Kraj Przesyłka do 2kg Przesyłka do 5kg Przesyłka do 10kg Przesyłka do 15kg Przesyłka do 25kg Przesyłka do 30kg Przesyłka do 40kg Przesyłka do 50kg Czas dostawy
Austria 29,9 zł 63,7 zł 66,3 zł 71,5 zł 80,6 zł 84,5 zł 102,7 zł 113,1 zł 3 dni
Belgia 34,39 zł 68,77 zł 71,76 zł 77,74 zł 86,71 zł 91,20 zł 110,63 zł 122,59 zł 4 dni
Bułgaria 36,4 zł 114,4 zł 118,3 zł 122,2 zł 130 zł 130 zł 141,7 zł 157,3 zł 5 dni
Chorwacja 78 zł 111,6 zł 114 zł 117,6 zł 123,6 zł 124,8 zł 159,6 zł 178,8 zł 4-5 dni
Cypr (EU)* 118,3 zł 232,7 zł 404,3 zł 575,9 zł 919,1 zł 1090,7 zł 1432,6 zł 1775,8 zł 5-6 dni
Czechy 29,9 zł 48,1 zł 50,7 zł 53,3 zł 58,5 zł 61,1 zł 70,2 zł 98,8 zł 3 dni
Dania** 37,44 zł 70,20 zł 73,32 zł 81,12 zł 92,04 zł 96,72 zł 118,56 zł 131,04 zł 4 dni
Estonia 46,8 zł 72,8 zł 76,7 zł 80,6 zł 88,4 zł 91 zł 144,3 zł 162,5 zł 3 dni
Finlandia 67,6 zł 126,1 zł 128,7 zł 132,6 zł 140,4 zł 144,3 zł 262,6 zł 299 zł 6-8 dni
Francja (kontynent) 41,6 zł 79,3 zł 81,9 zł 85,8 zł 91 zł 94,9 zł 136,5 zł 150,8 zł 4-5 dni
Francja (Korsyka) 159,9 zł 198,9 zł 200,2 zł 204,1 zł 210,6 zł 213,2 zł 254,8 zł 269,1 zł 5-6 dni
Grecja I* (Ateny, Pireus) 67,6 zł 143 zł 240,5 zł 339,3 zł 535,6 zł 633,1 zł 829,4 zł 1025,7 zł 4 dni
Grecja II* (reszta kraju) 89,7 zł 167,7 zł 267,8 zł 367,9 zł 568,1 zł 668,2 zł 868,4 zł 1068,6 zł 4-5 dni
Hiszpania I (kontynent) 52 zł 127,4 zł 130 zł 133,9 zł 140,4 zł 143 zł 187,2 zł 202,8 zł 5 dni
Hiszpania II (Baleary) 231,4 zł 327,6 zł 364 zł 401,7 zł 510,9 zł 531,7 zł 622,7 zł 704,6 zł 6 dni
Hiszpania III*** (Wyspy Kanaryjskie) 406,9 zł 530,4 zł 543,4 zł 603,2 zł 798,2 zł 902,2 zł 1071,2 zł 1255,8 zł 7 dni
Holandia 31,2 zł 58,5 zł 61,1 zł 66,3 zł 75,4 zł 79,3 zł 97,5 zł 109,2 zł 4 dni
Irlandia 76,7 zł 133,9 zł 135,2 zł 139,1 zł 145,6 zł 146,9 zł 185,9 zł 198,9 zł 5 dni
Lichtenstein 61,1 zł 92,3 zł 96,2 zł 101,4 zł 109,2 zł 113,1 zł 179,4 zł 200,2 zł 5 dni
Luksemburg 33,8 zł 57,2 zł 59,8 zł 67,6 zł 76,7 zł 80,6 zł 102,7 zł 114,4 zł 3 dni
Litwa 31,2 zł 50,7 zł 53,3 zł 57,2 zł 63,7 zł 67,6 zł 92,3 zł 105,3 zł 3 dni
Łotwa 39,5 zł 59,8 zł 63,7 zł 67,6 zł 74,1 zł 78 zł 102,7 zł 114,4 zł 3-4 dni
Malta* 93,6 zł 175,5 zł 253,5 zł 343,2 zł 509,6 zł 588,9 zł 755,3 zł 923 zł 4 dni
Niemcy 28,67 zł 49,14 zł 51,87 zł 58,70 zł 64,16 zł 69,62 zł 124,22 zł 143,33 zł 3 dni
Norwegia*** 123,5 zł 179,4 zł 182 zł 184,6 zł 191,1 zł 195 zł 195 zł 286 zł 6-7 dni
Portugalia I (kontynent) 45,5 zł 126,1 zł 130 zł 135,2 zł 145,6 zł 145,6 zł 156 zł 166,4 zł 5 dni
Portugalia II (Azory, Madera) 146,9 zł 274,3 zł 380,9 zł 673,4 zł 925,6 zł 925,6 zł 1501,5 zł 2077,4 zł 6-9 dni
Rumunia 50,7 zł 98,8 zł 101,4 zł 105,3 zł 113,1 zł 113,1 zł 123,5 zł 139,1 zł 3 dni
San Marino 44,2 zł 79,3 zł 81,9 zł 85,8 zł 91 zł 93,6 zł 136,5 zł 145,6 zł 5 dni
Słowacja 28,6 zł 55,9 zł 59,8 zł 66,3 zł 72,8 zł 72,8 zł 81,9 zł 96,2 zł 3 dni
Słowenia 37,7 zł 71,5 zł 74,1 zł 79,3 zł 88,4 zł 94,9 zł 101,4 zł 109,2 zł 4 dni
Szwecja 50,7 zł 93,6 zł 96,2 zł 102,7 zł 111,8 zł 115,7 zł 176,8 zł 197,6 zł 5-6 dni
Szwajcaria*** 53,3 zł 88,4 zł 92,3 zł 96,2 zł 104 zł 107,9 zł 175,5 zł 195 zł 5 dni
Turcja *, *** 107,9 zł 240,5 zł 401,7 zł 561,6 zł 882,7 zł 1043,9 zł 1365 zł 1686,1 zł 6-7 dni
Węgry 37,7 zł 68,9 zł 70,2 zł 72,8 zł 78 zł 80,6 zł 85,8 zł 115,7 zł 3 dni
Wielka Brytania 35,1 zł 72,8 zł 75,4 zł 79,3 zł 84,5 zł 87,1 zł 126,1 zł 140,4 zł 4-5 dni
Włochy 45,5 zł 84,5 zł 87,1 zł 91 zł 97,5 zł 100,1 zł 141,7 zł 156 zł 4 dni
* kraje z transportem lotniczym: dla tych kierunków wymagane jest dołączenie do paczki opisu towarów w języku angielskim 
   (kopia faktury lub specyfikacja)
** z wyłączeniem Wysp Owczych i Grenlandii
*** niezbędna dopłata za odprawę celną
**** do paczek doliczana jest kwota 12zł za odbiór krajowy
***** podane kwoty są kwotami netto oraz nie zawierają opłaty paliwowo-drogowej

Od 0 do 5000 zł W cenie pzesyłki
Od 5001 zł do 20000 zł Indywidualna wycena
Tabela opłat za dodatek paliwowy 

Dodatek paliwowy obliczany jest na podstawie hurtowej ceny oleju napędowego (PLN/1000 litrów) ogłaszanej co miesiąc przez PKN ORLEN

Lp. Od Do Dodatek paliwowy (%)
1. 3540,00 3619,00 5,50%
2. 3620,00 3699,00 6,00%
3. 3700,00 3779,00 6,50%
4. 3780,00 3859,00 7,00%
5. 3860,00 3939,00 7,50%
6. 3940,00 4019,00 8,00%
7. 4020,00 4099,00 8,50%
8. 4100,00 4179,00 9,00%
9. 4190,00 4259,00 9,50%
10. 4260,00 4339,00 10,00%
11. 4340,00 4419,00 10,50%
12. 4420,00 4499,00 11,00%
13. 4500,00 4579,00 11,50%
14. 4580,00 4659,00 12,00%
15. 4660,00 4739,00 12,50%

Nasi klienci

WebTrucker
Mail
Facebook