Sprawdź status przesyłki

Aktualności - usługi kurierskie

Warszawa, 2020-03-23

Informujemy, że w celu poprawy bezpieczeństwa naszych Kurierów oraz Odbiorców przesyłek, podjęta została decyzja
o zawieszeniu realizacji usługi ROD (Zwrot Potwierdzonych Dokumentów) dla przesyłek InPost Kurier
. Celem zmiany jest minimalizacja kontaktu na linii Kurier – Odbiorca na etapie wymiany papierowych dokumentów.

Usługa ROD zostanie zablokowana w narzędziach elektronicznych (WebTrucker, ShipX). Przesyłki z usługa ROD nadane przed wdrożeniem zmiany zostaną doręczone w standardowy sposób.

Warszawa, 2020-03-18

Informacja na temat dostaw Poczta Polska

Szanowni Państwo

Stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony w kraju i wynikające z tego utrudnienia również dla naszej firmy, związane
w szczególności ze zwiększoną absencją pracowników oraz koniecznością zastosowania nadzwyczajnych procedur obsługi
w węzłach przeładunkowych, mogą wpływać niekorzystnie na warunki świadczenia usług transportu na paletach przez Pocztę Polską.

W związku z powyższym informujemy, że w najbliższym czasie mogą wystąpić  przejściowe zakłócenia terminowość i dostaw
i dochowania zgodnego z terminarzem dostaw  terminu realizacji usług transportowych na terenie kraju.

Jednocześnie zapewniamy, że podejmujemy wszelkie działania mające na celu eliminację ewentualnych sytuacji wpływających negatywnie na terminowy przewóz palet. Wyrażamy przekonanie, że opisywane zagrożenia terminowości usług zostaną przez Państwa przyjęte że zrozumieniem, jako tymczasowe i niezależne od naszej firmy.

Równocześnie prowadzimy działania, które mają na celu zapewnić maksymalną ochronę naszym kierowcom przed zarażeniem się koronawirusem, a tym samym dbać o bezpieczeństwo naszych klientów i ich odbiorców.

Poczta Polska

Dział Produktów Logistycznych

Warszawa, 2019-11-20

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze Świętami Bożego Narodzenia i niestandardowym czasem pracy w wielu firmach w tygodniu, w którym przypadają Święta, realizacja dostaw do odbiorców w ramach usługi Krajowej i Międzynarodowej Przesyłki Paletowej Poczty Polskiej może być utrudniona. W przypadku planowania przez Państwa firmę nadania przesyłek w ramach ww. usług z doręczeniem na dzień 24 grudnia 2019r. prosimy o potwierdzenie z adresatami możliwości odbioru w tym terminie. 

Przesyłki niedoręczone w dniu 24 grudnia będą doręczane 30 grudnia. 

Informujemy również, że w dniu 27 grudnia Poczta Polska nie będzie realizowała usług odbiorów i doręczeń Krajowej i Międzynarodowej Przesyłki Paletowej. 

Przesyłki podjęte przez kierowców z datą doręczenia wypadającą 27 grudnia będą doręczana do odbiorców 30 grudnia. 

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy planowaniu Państwa zleceń. W miarę możliwości prosimy o wysyłanie dostaw w tygodniu poprzedzającym tydzień świąteczny. 

Mamy nadzieję, że powyższe ograniczenia nie wpłyną na naszą dalszą współpracę biznesową. 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Krzysztof Krawczyk

Warszawa, 2019-10-29

Szanowni Państwo,

Nasz partner InPost od 23 listopada do 15 grudnia uruchamia odbiory paczek w soboty i niedziele.

Od 20 listopada w piątki do godziny 12:00, prosimy o informację o chęci składania zamówienia na podjazd kuriera w sobotę i niedzielę na adres dok@patronservice.com.pl .

Odbiory będą realizowane w sobotę w godzinach 8:00-12:00 i 12:00-16:00 oraz w niedzielę w godzinach 8:00-13:00.

Odbiór w weekend nie jest dodatkowo płatny.

Nie ma ograniczeń ilości paczek.

Nadane paczki będą w dostawie już w poniedziałek.

    Z poważaniem

    Prezes Zarządu

    Krzysztof Krawczyk

Warszawa, 2019-10-29

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi warunkami współpracy u naszych operatorów, od 1.11.2019 zmianie ulega stawka na usługę listu ręcznego dla wszystkich klientów. Opłata za usługę, wynosić będzie 12zł.  

      Z poważaniem

      Prezes Zarządu

      Krzysztof Krawczyk

Nasi klienci

WebTrucker
Mail
Facebook