Sprawdź status przesyłki

Oferta na przesyłki kurierskie

szybko sprawnie i na czas

Nasza usługa jest starannie dopasowana do zróżnicowanego klienta, który jest zainteresowany gwarancją czasową  w dostarczaniu przesyłek i skierowana do każdego typu odbiorców (instytucje finansowe, agencje reklamowe, firmy  handlowe, biura i urzędy, firmy produkcyjne oraz osoby fizyczne).

Serwis lokalny

Cennik

Szybkie i terminowe dostarczanie paczek i listów w obrębie miasta. Przesyłki lokalne są dostarczane w dniu nadania. Zlecenia realizowane są w godzinach 9:00-18:00 od poniedziałku do piątku. Zlecenia w pozostałych dniach i godzinach  możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu z dyspozytorem. Rozliczenie bezgotówkowe na podstawie faktury  VAT z 14 – dniowym terminem płatności (rozliczenia te wymagają wcześniejszego podpisania umowy o współpracy).

Serwis krajowy

Cennik

Szybkie i terminowe przesyłanie paczek i listów w dowolne miejsce w Polsce na następny dzień roboczy z możliwością zastrzeżeń godziny odbioru korespondencji w większych miastach Polski (maksymalnie w drugiej dobie). Dla wyjątkowo pilnych przesyłek i listów istnieje specjalny tryb doręczenia, w którym przesyłka dociera na miejsce odbioru jeszcze tego samego dnia lub następnego dnia wcześnie rano.

Serwis międzynarodowy

Cennik

Przesyłanie paczek i listów na terenie krajów Wspólnoty Europejskiej w systemach standard lub ekspres. Zlecenia realizowane są w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku. Zlecenia w pozostałych dniach i godzinach  możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu z dyspozytorem. Rozliczenie bezgotówkowe na podstawie faktury  VAT z 14 – dniowym terminem płatności (rozliczenia te wymagają wcześniejszego podpisania umowy o współpracy).

Usługa transportu drogowego

Cennik

Opłata za usługę transportu drogowego składa się z opłaty drogowej i dodatku paliwowego. Opłata drogowa jest zryczałtowana i wynosi 4,5%. Wysokość dodatku paliwowego zależy od poziomu ceny oleju napędowego. Podstawą ustalenia wysokości dodatku paliwowego jest rynkowa cena 1 000 litrów oleju napędowego sprzedawanego w hurcie przez PKN Orlen z 15-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury. Zależność między ceną oleju napędowego, a wysokością dodatku paliwowego zawarte są w tabeli. W comiesięcznym komunikacie zamieszczonym razem z tabelą znajduje się informacja o wysokości opłaty za usługę transportu drogowego, którą doliczamy do cen podstawowych. Opłatę za usługę transportu drogowego nie doliczamy do wszystkich usług dodatkowych oraz nie doliczamy do ubezpieczenia.

Patron Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania opłaty za usługę transportu drogowego. Obowiązuje od 01.12.2012 r.

Nasi klienci

WebTrucker
Mail