Sprawdź status przesyłki

Formularz Kontaktowy

Nota prawna

PATRON SERVICE Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000015238, REGON: 002004692,
NIP: 522-010-32-59.

Wysokość kapitału zakładowego - 780 000,00 zł

Nasi klienci

WebTrucker
Mail