Sprawdź status przesyłki

Ceny usług kurierskich

Usługi podstawowe lokalne Przesyłka kopertowa * Przesyłka paczkowa **
Koperta do 1 kg Paczka do 5 kg Paczka do 10 kg Paczka do 20 kg Paczka do 31,5 kg
Express** miejska 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 24,00 zł 30,00 zł
podmiejska 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 35,00 zł 40,00 zł
Standard miejska 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 24,00 zł
podmiejska 24,00 zł 24,00 zł 25,00 zł 30,00 zł 35,00 zł
Next Day miejska 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 15,00 zł 16,00 zł
*Przesyłka - całkowita ilość kopert/paczek wysyłanych w tym samym czasie z jednego miejsca, pod jeden adres na tymsamym liście przewozowym. Cena dotyczy każdej koperty/paczki w przesyłce.
** Usługa dla paczek o maksymalnych wymiarach 50*50*50 cm
Parametry paczki standardowej
- waga rzeczywistaDo 31,5 kg
- długośćDo 140 cm
- szerokośćDo 60 cm
- wysokośćDo 60 cm
- długość + szerokość + wysokość < 220 cm
Przesyłki niestandardowe *
Dopłata za paczkę niestandardową ze względu na kształt o wadze rzeczywistej do 31,5 kg.Cena usługi + 10,00 zł
Dopłata za paletę niestandardową ze względu na kształt o wadze rzeczywistej lub gabarytowej od 31,5 kg.Cena usługi + 20,00 zł
* Paczka/paleta niestandardowa to również elementy w opakowaniu o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach, lepkiej powierzchni     lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu     lub o niestabilnym kształcie, oznakowane naklejkami: „góra”, „nst”.

Tabela opłat - ceny podstawowe za każdą paczkę/paletę.
Palety są realizowane w usłudze lokalnej, miejskiej - next day.
Odbiory przesyłek poniedziałek - piątek w dni robocze do godziny 17.00, doręczenia do godziny 17.00 następnego dnia roboczego.
Zlecenia należy składać do godziny 13.00, w przeciwnym razie odbiór przesyłek nie jest gwarantowany w danym dniu.
                                                                                                                                                       
Paczka/paleta do 100 kg 80,00 zł
Paczka/paleta do 200 kg 100,00 zł
Paczka/paleta do 300 kg 120,00 zł
Paczka/paleta do 500 kg 140,00 zł
Paczka/paleta do 800 kg 160,00 zł
Paczka/paleta do 1000 kg 180,00 zł
                                                                                                                                                       
Parametry palety standardowej
- wagaDo 1000 kg
- długośćDo 120 cm
- szerokośćDo 80 cm
- wysokośćDo 180 cm
- długość + szerokość + wysokość≤ 380 cm
                                                                                                                                                       
Deklaracja wartości przesyłki na liście przewozowym: w przypadku zadeklarowania wartości przesyłki (ubezpieczenia) obowiązkowe jest             opisanie zawartości przesyłki na liście przewozowym.
Do 500 złCena usługi + 0,50 zł
Od 501 zł do 5000 złCena usługi + 1,00 zł
Od 5001 zł do 20000 złCena usługi + 2,00 zł
Od 20001 zł do 50000 złCena usługi + 3,00 zł
Od 50001 zł do 100000 złCena usługi + 0,2 % deklarowanej wartości ubezpieczenia
Trzecia strona – odbiór przesyłek z innego miejsca niż siedziba zlecającego. Cena usługi + 2,00 zł
Zastrzeżenie godziny doręczenia przesyłki* - dostawa do 09:00. Cena usługi + 50,00 zł
ROD Standard - zwrot podpisanych dokumentów. Zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki w terminie do 5 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. Cena usługi + 8,00 zł
COD Standard – pobranie należności – maksymalna kwota pobrania do 6 500 zł na jednym liście przewozowym. Wpłata na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 10 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. Cena usługi + 6,00 zł
( za każdy rozpoczęty 1000 pln )
COD Express – pobranie należności – maksymalna kwota pobrania do 6 500 zł na jednym liście przwozowym. Wpłata na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 3 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. Cena usługi + 10,00 zł
( za każdy rozpoczęty 1000 pln )
DUO – doręczenie jednej przesyłki, przy jednoczesnym odbiorze drugiej.             Miejsca nadania i odbiorów te same. Cena usługi + 90%
Odbiór/doręczenie przesyłki w dniu roboczym w godz 18:00 - 22:00*. Cena usługi + 10,00 zł
Odbiór/doręczenie przesyłki w dniu roboczym w godz 22:00 - 08:00*. Indywidualna wycena
Odbiór/doręczenie przesyłki w soboty*. Cena usługi + 50 %
Odbiór/doręczenie przesyłki w niedziele i święta*. Cena usługi + 200 %
Za każdy dzień przechowywania w magazynie: paczki*. Cena usługi + 9,00 zł
Za każdy dzień przechowywania w magazynie: palety*. Cena usługi + 15,00 zł
Odbiór/doręczenie od/do osoby fizycznej z/na adresy domowe. Cena usługi + 2,00 zł
Doręczenie do rąk własnych do osoby wskazanej na liście przewozowym. Cena usługi + 5,00 zł
Odbiór/doręczenie z/do sieci handlowych (marketów) z rampą (gdy brak awizacji). Cena usługi + 10,00 zł
Trzecia i kolejna próba doręczenia przesyłki*. Cena usługi + 8,00 zł
( za każdą kolejną próbę )
e-Awizo - powiadomienie SMS odbiorcy oraz powiadomienie e-mail nadawcy o awizowaniu. Cena usługi + 1,50 zł     ( za awizo )
Wprowadzenie zlecenia do systemu PDS w przypadku nadawania przesyłek na podstawie     papierowych listów przewozowych lub zleceń zgłoszonych telefonicznie, faxem, mailowo. Cena usługi + 2,00 zł     ( za każde zlecenie )
Wypełnienie listu przewozowego przez kuriera przy odbiorze przesyłki. Cena usługi + 10,00 zł     ( za każdy list przewozowy )
Zmiana adresu doręczenia przesyłki. Cena usługi + 8,00 zł
PDI - powiadomienie telefonicznie odbiorcy przed doręczeniem przesyłki. Cena usługi + 1,50 zł
( za każdy list przewozowy )
MIO - powiadomienie e-mail odbiorcy o przesyłce w drodze Cena usługi + 0,50 zł
( za każdy list przewozowy )
MIN - powiadomienie e-mail nadawcy o doręczeniu przesyłki Cena usługi + 0,50 zł
( za każdy list przewozowy )
Wydruk z systemu przesłany faksem/e-mail*. Cena usługi + 8,00 zł
( za każdy list przewozowy )
Kopia listu przewozowego przesłana faksem/e-mail*. Cena usługi + 10,00 zł
( za każdy list przewozowy )
Kserokopia listu przewozowego doręczona przez kuriera*. Cena usługi + 20,00 zł
( za każdy list przewozowy )
Zwrot przesyłki do nadawcy. opłata wg cennika usług podstawowych Zwrot palety EURO do nadawcy.
Cena usługi + 15,00 zł
( za każdą paletę )
Pusty podjazd: po paczkę. 5,00 zł
( za każde zlecenie)
Pusty podjazd: po paletę. 10,00 zł
( za każde zlecenie)
Oczekiwanie kuriera przy nadaniu/doręczeniu przesyłki po upływie pierwszych 15 minut. Cena usługi + 10,00 zł
( za każdy rozpoczęte 10 min )
Transport drogowy Indywidualna wycena
Ekspres drogowy* - Doręczenie przesyłki niezwłocznie po jej odebraniu. Czas wykonania usługi uzależniony jest od odległości drogowej między nadawcą a odbiorcą. Opłata naliczana jest za każdy kilometr w obie strony.
Transport drogowy Indywidualna wycena
Do 10 kg** 1,50 zł/km
Powyżej 10 kg** 2,00 zł/km + 1 zł/kg
Kurier dedykowany (dotyczy samochodów o ładowności do 500 kg). 15,00 zł/h + 1,50 zł/ km
Przesyłka konduktorska (nadanie/odbiór paczki, max wymiary 50*50*50 cm), waga rzeczywista do 10 kg. 20,00 zł + koszt nadania wg     obowiązującej taryfy PKP lub PKS
Weryfikacja wagi - przeważenie paczki/palety. Cena usługi + 5,00 zł
( za każdą paczkę/paletę )
Weryfikacja wymiarów - przemieżenie paczki/palety. Cena usługi + 5,00 zł
( za każdą paczkę/paletę )
Przepakowanie paczki/palety - w przypadku nieprawidłowego zapakowania przez Klienta. Cena usługi + 20,00 zł
( za każdą paczkę/paletę )
Opakowania: koperta z kartonu - format A4. 1,50 zł/szt
Opakowania: koperta z folii (foliopak) - format A3. 1,50 zł/szt
Konfekcjonowanie towaru* Indywidualna wycena
Użyczenie części magazynu* Indywidualna wycena
*Usługi możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z lokalnym przedstawicielstwem Patron Service Sp. z o.o.
**Usługa możliwa przy opłacie minimum 50,00 zł.
Przesyłka kopertowa* Koperta do 1 kg Przesyłka paczkowa * Paczka do 5 kg Paczka do 10 kg Paczka do 20 kg Paczka do 31,5 kg
Cena 17,00 zł Cena 17,00 zł 18,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
 * Przesyłka - całkowita ilość kopert/paczek wysyłanych w tym samym czasie z jednego miejsca, pod jeden adres na tym samym liście przewozowym. Cena dotyczy każdej koperty/paczki w przesyłce.
Parametry paczki standardowej
- waga rzeczywista Do 31,5 kg
- długość Do 140 cm
- szerokość Do 60 cm
- wysokość Do 60 cm
- długość + szerokość + wysokość  < 220 cm
Parametry paczki niestandardowej*
- waga rzeczywista Do 31,5 kg
- długość Do 200 cm
- szerokość Do 80 cm
- wysokość Do 80 cm
- długość + szerokość + wysokość  < 260 cm
Dopłata za paczkę niestandardową o wadze rzeczywistej do 31,5 kg Cena usługi + 20,00 zł
Dopłata za paczkę/paletę niestandardową o wadze rzeczywistej lub gabarytowej od 31,5 kg Cena usługi + 50,00 zł
* Paczka niestandardowa to również elementy w opakowaniu o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach, lepkiej powierzchni lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie, oznakowane naklejkami: „góra”, „nst”.
Paczka/paleta do 100 kg 120,00 zł
Paczka/paleta do 200 kg 140,00 zł
Paczka/paleta do 300 kg 160,00 zł
Paczka/paleta do 500 kg 200,00 zł
Paczka/paleta do 800 kg 250,00 zł
Paczka/paleta do 1000 kg 300,00 zł
Parametry palety standardowej
- waga Do 1000 kg
- długość Do 120 cm
- szerokość Do 80 cm
- wysokość Do 180 cm
- długość + szerokość + wysokość ≤ 380 cm
Parametry paczki dłużycowej *
- waga rzeczywista Do 50 kg
- długość 200 cm < długość ≤ 300 cm
- długość + szerokość + wysokość < 380 cm
Dopłata za paczkę dłużycową o wadze rzeczywistej
Do 30 kg Cena usługi + 50,00 zł
Od 30 kg do 50 kg Cena usługi + 100,00 zł
Deklaracja wartości przesyłki na liście przewozowym: w przypadku zadeklarowania wartości przesyłki (ubezpieczenia) obowiązkowe jest             opisanie zawartości przesyłki na liście przewozowym.
Do 500 zł Cena usługi + 0,50 zł
Od 501 zł do 5000 zł Cena usługi + 1,00 zł
Od 5001 zł do 20000 zł Cena usługi + 2,00 zł
Od 20001 zł do 50000 zł Cena usługi + 3,00 zł
Od 50001 zł do 100000 zł Cena usługi + 0,2 % deklarowanej wartości ubezpieczenia
Trzecia strona – odbiór przesyłek z innego miejsca niż siedziba zlecającego. Cena usługi + 2,00 zł
Zastrzeżenie godziny doręczenia przesyłki* - dostawa do 09:00. Cena usługi + 50,00 zł
Zastrzeżenie godziny doręczenia przesyłki* - dostawa do 12:00. Cena usługi + 30,00 zł
Zastrzeżenie godziny doręczenia przesyłki* - dostawa o godzinie: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Cena usługi + 20,00 zł
ROD Standard - zwrot podpisanych dokumentów. Zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki w terminie do 5 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. Cena usługi + 8,00 zł
COD Standard – pobranie należności – maksymalna kwota pobrania do 6 500 zł na jednym liście przewozowym. Wpłata na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 10 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. Cena usługi + 6,00 zł
( za każdy rozpoczęty 1000 pln )
COD Express – pobranie należności – maksymalna kwota pobrania do 6 500 zł na jednym liście przwozowym. Wpłata na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 3 dni roboczych, począwszy od dnia następnego po doręczeniu przesyłki. Cena usługi + 10,00 zł
( za każdy rozpoczęty 1000 pln )
DUO – doręczenie jednej przesyłki, przy jednoczesnym odbiorze drugiej.            
Miejsca nadania i odbiorów te same.
Cena usługi + 90%
Odbiór przesyłki w strefie II. Cena usługi + 2,00 zł
Doręczenie przesyłki w strefie II. Cena usługi + 3,00 zł
Odbiór/doręczenie przesyłki w dniu roboczym w godz 18:00 - 22:00*. Cena usługi + 10,00 zł
Odbiór/doręczenie przesyłki w dniu roboczym w godz 22:00 - 08:00*. Indywidualna wycena
Odbiór/doręczenie przesyłki w soboty*. Cena usługi + 50 %
Odbiór/doręczenie przesyłki w niedziele i święta*. Cena usługi + 200 %
Za każdy dzień przechowywania w magazynie: paczki*. Cena usługi + 9,00 zł
Za każdy dzień przechowywania w magazynie: palety*. Cena usługi + 15,00 zł
Odbiór/doręczenie od/do osoby fizycznej z/na adresy domowe. Cena usługi + 2,00 zł
Doręczenie do rąk własnych do osoby wskazanej na liście przewozowym. Cena usługi + 5,00 zł
Odbiór/doręczenie z/do sieci handlowych (marketów) z rampą (gdy brak awizacji). Cena usługi + 10,00 zł
Trzecia i kolejna próba doręczenia przesyłki*. Cena usługi + 8,00 zł
( za każdą kolejną próbę )
e-Awizo - powiadomienie SMS odbiorcy oraz powiadomienie e-mail nadawcy o awizowaniu. Cena usługi + 1,50 zł     ( za awizo )
Wprowadzenie zlecenia do systemu PDS w przypadku nadawania przesyłek na podstawie     papierowych listów przewozowych lub zleceń zgłoszonych telefonicznie, faxem, mailowo. Cena usługi + 2,00 zł     ( za każde zlecenie )
Wypełnienie listu przewozowego przez kuriera przy odbiorze przesyłki. Cena usługi + 10,00 zł     ( za każdy list przewozowy )
Zmiana adresu doręczenia przesyłki. Cena usługi + 8,00 zł
PDI - powiadomienie telefonicznie odbiorcy przed doręczeniem przesyłki. Cena usługi + 1,50 zł
( za każdy list przewozowy )
MIO - powiadomienie e-mail odbiorcy o przesyłce w drodze Cena usługi + 0,50 zł
( za każdy list przewozowy )
MIN - powiadomienie e-mail nadawcy o doręczeniu przesyłki Cena usługi + 0,50 zł
( za każdy list przewozowy )
Wydruk z systemu przesłany faksem/e-mail*. Cena usługi + 8,00 zł
( za każdy list przewozowy )
Kopia listu przewozowego przesłana faksem/e-mail*. Cena usługi + 10,00 zł
( za każdy list przewozowy )
Kserokopia listu przewozowego doręczona przez kuriera*. Cena usługi + 20,00 zł
( za każdy list przewozowy )
Zwrot przesyłki do nadawcy. opłata wg cennika usług podstawowych
Zwrot palety EURO do nadawcy. Cena usługi + 15,00 zł
( za każdą paletę )
Pusty podjazd: po paczkę. 5,00 zł
( za każde zlecenie)
Pusty podjazd: po paletę. 10,00 zł
( za każde zlecenie)
Oczekiwanie kuriera przy nadaniu/doręczeniu przesyłki po upływie pierwszych 15 minut. Cena usługi + 10,00 zł
( za każdy rozpoczęte 10 min )
Transport drogowy Indywidualna wycena
Ekspres drogowy* - Doręczenie przesyłki niezwłocznie po jej odebraniu. Czas wykonania usługi uzależniony jest od odległości drogowej między nadawcą a odbiorcą. Opłata naliczana jest za każdy kilometr w obie strony.
Do 10 kg** 1,50 zł/km
Powyżej 10 kg** 2,00 zł/km + 1 zł/kg
Kurier dedykowany (dotyczy samochodów o ładowności do 500 kg). 15,00 zł/h + 1,50 zł/ km
Przesyłka konduktorska (nadanie/odbiór paczki, max wymiary 50*50*50 cm), waga rzeczywista do 10 kg. 20,00 zł + koszt nadania wg     obowiązującej taryfy PKP lub PKS
Weryfikacja wagi - przeważenie paczki/palety. Cena usługi + 5,00 zł
( za każdą paczkę/paletę )
Weryfikacja wymiarów - przemieżenie paczki/palety. Cena usługi + 5,00 zł
( za każdą paczkę/paletę )
Przepakowanie paczki/palety - w przypadku nieprawidłowego zapakowania przez Klienta. Cena usługi + 20,00 zł
( za każdą paczkę/paletę )
Opakowania: koperta z kartonu - format A4. 1,50 zł/szt
Opakowania: koperta z folii (foliopak) - format A3. 1,50 zł/szt
Konfekcjonowanie towaru* Indywidualna wycena
Użyczenie części magazynu* Indywidualna wycena
* Usługi możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z lokalnym przedstawicielstwem Patron Service Sp. z o.o.
** Usługa możliwa przy opłacie minimum 50,00 zł.
Kraj Przesyłka do 2kg Przesyłka do 5kg Przesyłka do 10kg Przesyłka do 15kg Przesyłka do 25kg Przesyłka do 30kg Przesyłka do 40kg Przesyłka do 50kg Czas dostawy
Austria 29,9 zł 63,7 zł 66,3 zł 71,5 zł 80,6 zł 84,5 zł 102,7 zł 113,1 zł 3 dni
Belgia 29,9 zł 59,8 zł 62,4 zł 67,6 zł 75,4 zł 79,3 zł 96,2 zł 106,6 zł 4 dni
Bułgaria 36,4 zł 114,4 zł 118,3 zł 122,2 zł 130 zł 130 zł 141,7 zł 157,3 zł 5 dni
Chorwacja 78 zł 111,6 zł 114 zł 117,6 zł 123,6 zł 124,8 zł 159,6 zł 178,8 zł 4-5 dni
Cypr (Eu)* 118,3 zł 232,7 zł 404,3 zł 575,9 zł 919,1 zł 1090,7 zł 1432,6 zł 1775,8 zł 5-6 dni
Czechy 29,9 zł 48,1 zł 50,7 zł 53,3 zł 58,5 zł 61,1 zł 70,2 zł 98,8 zł 3 dni
Dania** 31,2 zł 58,5 zł 61,1 zł 67,6 zł 76,7 zł 80,6 zł 98,8 zł 109,2 zł 4 dni
Estonia 46,8 zł 72,8 zł 76,7 zł 80,6 zł 88,4 zł 91 zł 144,3 zł 162,5 zł 3 dni
Finlandia 67,6 zł 126,1 zł 128,7 zł 132,6 zł 140,4 zł 144,3 zł 262,6 zł 299 zł 6-8 dni
Francja (kontynent) 41,6 zł 79,3 zł 81,9 zł 85,8 zł 91 zł 94,9 zł 136,5 zł 150,8 zł 4-5 dni
Francja (Korsyka) 159,9 zł 198,9 zł 200,2 zł 204,1 zł 210,6 zł 213,2 zł 254,8 zł 269,1 zł 5-6 dni
Grecja I* (Ateny, Pireus) 67,6 zł 143 zł 240,5 zł 339,3 zł 535,6 zł 633,1 zł 829,4 zł 1025,7 zł 4 dni
Grecja II*(reszta kraju) 89,7 zł 167,7 zł 267,8 zł 367,9 zł 568,1 zł 668,2 zł 868,4 zł 1068,6 zł 4-5 dni
Hiszpania I(kontynent) 52 zł 127,4 zł 130 zł 133,9 zł 140,4 zł 143 zł 187,2 zł 202,8 zł 5 dni
Hiszpania II ( Baleary) 231,4 zł 327,6 zł 364 zł 401,7 zł 510,9 zł 531,7 zł 622,7 zł 704,6 zł 6 dni
Hiszpania III*** (Wyspy kanaryjskie) 406,9 zł 530,4 zł 543,4 zł 603,2 zł 798,2 zł 902,2 zł 1071,2 zł 1255,8 zł 7 dni
Holandia 31,2 zł 58,5 zł 61,1 zł 66,3 zł 75,4 zł 79,3 zł 97,5 zł 109,2 zł 4 dni
Irlandia 76,7 zł 133,9 zł 135,2 zł 139,1 zł 145,6 zł 146,9 zł 185,9 zł 198,9 zł 5 dni
Lichenstain 61,1 zł 92,3 zł 96,2 zł 101,4 zł 109,2 zł 113,1 zł 179,4 zł 200,2 zł 5 dni
Luxemburg 33,8 zł 57,2 zł 59,8 zł 67,6 zł 76,7 zł 80,6 zł 102,7 zł 114,4 zł 3 dni
Litwa 31,2 zł 50,7 zł 53,3 zł 57,2 zł 63,7 zł 67,6 zł 92,3 zł 105,3 zł 3 dni
Łotwa 39,5 zł 59,8 zł 63,7 zł 67,6 zł 74,1 zł 78 zł 102,7 zł 114,4 zł 3-4 dni
Malta* 93,6 zł 175,5 zł 253,5 zł 343,2 zł 509,6 zł 588,9 zł 755,3 zł 923 zł 4 dni
Niemcy 27,3 zł 46,8 zł 49,4 zł 55,9 zł 61,1 zł 66,3 zł 118,3 zł 136,5 zł 3 dni
Norwegia*** 123,5 zł 179,4 zł 182 zł 184,6 zł 191,1 zł 195 zł 195 zł 286 zł 6-7 dni
Portugalia I (kontynent) 45,5 zł 126,1 zł 130 zł 135,2 zł 145,6 zł 145,6 zł 156 zł 166,4 zł 5 dni
Portugalia II (Azory, Madera) 146,9 zł 274,3 zł 380,9 zł 673,4 zł 925,6 zł 925,6 zł 1501,5 zł 2077,4 zł 6-9 dni
Rumunia 50,7 zł 98,8 zł 101,4 zł 105,3 zł 113,1 zł 113,1 zł 123,5 zł 139,1 zł 3 dni
San Marino 44,2 zł 79,3 zł 81,9 zł 85,8 zł 91 zł 93,6 zł 136,5 zł 145,6 zł 5 dni
Słowacja 28,6 zł 55,9 zł 59,8 zł 66,3 zł 72,8 zł 72,8 zł 81,9 zł 96,2 zł 3 dni
Słowenia 37,7 zł 71,5 zł 74,1 zł 79,3 zł 88,4 zł 94,9 zł 101,4 zł 109,2 zł 4 dni
Szwecja 50,7 zł 93,6 zł 96,2 zł 102,7 zł 111,8 zł 115,7 zł 176,8 zł 197,6 zł 5-6 dni
Szwajcaria*** 53,3 zł 88,4 zł 92,3 zł 96,2 zł 104 zł 107,9 zł 175,5 zł 195 zł 5 dni
Turcja *, *** 107,9 zł 240,5 zł 401,7 zł 561,6 zł 882,7 zł 1043,9 zł 1365 zł 1686,1 zł 6-7 dni
Węgry 37,7 zł 68,9 zł 70,2 zł 72,8 zł 78 zł 80,6 zł 85,8 zł 115,7 zł 3 dni
Wielka Brytania 35,1 zł 72,8 zł 75,4 zł 79,3 zł 84,5 zł 87,1 zł 126,1 zł 140,4 zł 4-5 dni
Włochy 45,5 zł 84,5 zł 87,1 zł 91 zł 97,5 zł 100,1 zł 141,7 zł 156 zł 4 dni
* kraje z transportem lotniczym: dla tych kierunków wymagane jest dołączenie do paczki opisu towarów w języku angielskim (kopia faktury lub specyfikacja)
** Z wyłączeniem Wysp Faroe i Grenlandii
*** Niezbędna dopłata za odprawę celną
Od 0 do 5000 zł W cenie pzesyłki
Od 5001 zł do 20000 zł Indywidualna wycena
Tabela opłat za dodatek paliwowy 

Dodatek paliwowy obliczany jest na podstawie hurtowej ceny oleju napedowego ( PLN/1000 litrów) ogłaszanej co miesiac przez PKN ORLEN

Lp. Od Do Dodatek paliwowy (%)
1. 3540,00 3619,00 5,0%
2. 3620,00 3699,00 5,5%
3. 3700,00 3779,00 6,0%
4. 3780,00 3859,00 6,5%
5. 3860,00 3939,00 7,0%
6. 3940,00 4019,00 7,5%
7. 4020,00 4099,00 8,0%
8. 4100,00 4179,00 8,5%
9. 4190,00 4259,00 9,0%
10. 4260,00 4339,00 9,5%
11. 4340,00 4419,00 10,0%
12. 4420,00 4499,00 10,5%
13. 4500,00 4579,00 11,0%
14. 4580,00 4659,00 11,5%
15. 4660,00 4739,00 12,0%

Nasi klienci

PDS
Mail